٨٨٦٨١٧٤٦-٨٨٦٨٠٩٣٨

ContactUs@Physioaramesh.ir

خدمات درمانی

کلینیک فیزیوتراپی آرامش با محیطی آرام واقع در سعادت آباد آماده ارائه خدمات درمانی در زمینه های زیر به همشهریان عزیز میباشد.

فیزیوتراپی فک و صورت

فیزیوتراپی درد فک، آرتروز فک، صدا دادن فک، اسپاسم فک، خشکی فک، انحراف فک، فلج بل یا فلج بلز، فلج صورت، فلج عصب صورت، سردرد گردنی، سردرد میگرن، سردرد خوشه ای

فیزیوتراپی زانو

شامل فیزیوتراپی نرمی غضروف کشکک زانو، فیزیوتراپی آسیب دیدگی رباط های زانو، فیزیوتراپی زانوی پرانتزی، فیزیوتراپی آرتروز زانو، فیزیوتراپی زانو درد، فیزیوتراپی ورم زانو، فیزیوتراپی مینیسک زانو

فیزیوتراپی گردن

شامل فیزیوتراپی گردن درد، فیزیوتراپی دیسک گردن، فیزیوتراپی گردن به جلو آمده، فیزیوتراپی سردرد گردنی، فیزیوتراپی دنده گردنی، فیزیوتراپی سندروم توراسیک، فیزیوتراپی درد دست از گردن، فیزیوتراپی آرتروز گردن

فیزیوتراپی کمر

شامل فیزیوتراپی کمر درد، فیزیوتراپی گرفتگی کمر، فیزیوتراپی آرتروز کمر، فیزیوتراپی مهره های کمر، فیزیوتراپی اسپاسم کمر، فیزیوتراپی فیله کمر، فیزیوتراپی سر خوردگی مهره های کمر

فیزیوتراپی پا

شامل فیزیوتراپی التهاب فاشیای کف فاشیای کف پا، فیزیوتراپی خار پاشنه، فیزیوتراپی التهاب کف پا، فیزیوتراپی پیچ خوردگی مچ پا، فیزیوتراپی درد مچ پا،  فیزیوتراپی پا درد، فیزیوتراپی واریس پا

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل شامل فیزیوتراپی سکته مغزی، فیزیوتراپی پارکینسون، فیزیوتراپی ام اس، فیزیوتراپی بعد از جراحی، فیزیوتراپی پس از تعویض مفصل زانو، فیزیوتراپی پس از تعویض مفصل لگن

فیزیوتراپی تاندون آشیل

فیزیوتراپی تاندون آشیل در اثر تصادف، زمین خوردن، کشیدگی آشیل، التهاب آشیل

فیزیوتراپی بعد از عمل acl

فیزیوتراپی و لیزردرمانی زانو پس از عمل بازسازی رباط صلیبی، فیزیوتراپی و لیزر درمانی زانو پس از جراحی مینیسک زانو، فیزیوتراپی پارگی رباط های زانو

فیزیوتراپی عضلات کف لگن

فیزیوتراپی دردهای لگن و باسن، فیزیوتراپی درد کمر، لگن، دنبالچه و باسن در حین آمیزش

فیزیوتراپی مچ پا

فیزیوتراپی با لیزر درمانی پیچ خوردگی مچ پا

فیزیوتراپی انگشتان و دست

فیزیوتراپی تونل کارپال، فیزیوتراپی پارگی تاندونهای دست، فیزیوتراپی درد مچ دست، فیزیوتراپی خشکی دست و انگشتان بعد از جراحی

فیزیوتراپی پس از جراحی

جراحی های تعویض مفصل ران، تعویض مفصل زانو، جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف، بازسازی رباط صلیبی، پارگی تاندونهای فلکسوری انگشتان و …

آسیب های ورزشی

همچون پارگی رباط های صلیبی زانو، آسیب منیسک زانو، بی ثباتی های مفصلی، ضایعات پرتابی و…

آرتروز مفاصل، تاندونیت، بورسیت، نقاط ماشه ای یا تریگر پوینت، محدودیت های حرکتی، مشکلات دیسکهای بین مهره ای، تنگی کانال، لیز خوردگی مهره، مشکلات مفصل ساکروایلیاک، در رفتگی شانه، شانه یخ زده، آرنج تنیس بازان، سندروم تونل گایان