٨٨٦٨١٧٤٦-٨٨٦٨٠٩٣٨

ContactUs@Physioaramesh.ir

کامپرشن تراپی فیزیوتراپی

کامپرشن تراپی و وازوترین در فیزیوتراپی

14 سپتامبر, 2017 - فیزیوتراپیست صادق زراعتکار - در دسته روش های درمانی, کامپرشن تراپی

بدون دیدگاه

کامپرشن تراپی و وازوترین در فیزیوتراپی گاهی تصور میشود دستگاه کامپرشن تراپی تنها برای کاهش ورم و درمان آن بکار میرود، اما باید گفت علاوه