فیزیوتراپی در منزل در بسیاری از موارد روش درمانی اصلی بیمار به حساب می آید. بیماری که بدلیل کهولت سن قادر به حرکت کردن نیست و از درد رنج میبرد، بیماری که دچار سکته مغزی شده است و توان ایستادن و راه رفتن ندارد. بیمار مبتلا به ام اس (MS) و پارکینسون که در شرایطی قادر به خارج شدن از منزل نیست نیاز مبرم به فیزیوتراپی در منزل دارد.

همچنین بیمارانی که تحت عمل های جراحی قرار گرفته اند مثل تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل لگن، شکستگی استخوان و… از جمله بیمارانی هستند که در بیشتر موارد نیاز به فیزیوتراپی دارند اما امکان جابجایی آنها وجود ندارد. فیزوتراپی آرامش سعادت آباد برای خدمات رسانی به این دسته از بیماران از همکاران با تجربه خود استفاده میکند.

فیزیوتراپی در منزل سعادت آباد

گزارش هایی وجود دارد که برخی با عنوان فیزیوتراپیست بدون داشتن مدرکی معتبر به ویزیت این بیماران رفته اند و صدماتی را به آنها وارد کرده اند. برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به بیمار و پیشگیری از مورد سواستفاده قرار گرفتن، حتما فیزیوتراپیست در منزل را از مراکز مورد تایید وزرارت بهداشت و همکارانی انتخاب کنید که دارای کارت معتبر نظام پزشکی و کارت انجمن فیزیوتراپی ایران باشند.

همکارانی که از جانب فیزیوتراپی آرامش برای درمان به منزل بیمار میروند همگی دارای شرایط یاد شده هستند. ما از دستیار و دانشجو برای درمان بیماران استفاده نمیکنیم و شما میتوانید از ایشان کارت نظام پزشکی را درخواست کنید.