٨٨٦٨١٧٤٦-٨٨٦٨٠٩٣٨

ContactUs@Physioaramesh.ir

درد بازوی نوازنده

توراسیک اوت لت، درد مفصل فک و شلی لیگامانی در نوازندگان

۴ آذر, ۱۳۹۶ - فیزیوتراپیست صادق زراعتکار - در دسته آسیبهای اسکلتی نوازندگان

بدون دیدگاه

از دیگر مشکلات رایج در بین نوازندگان، سندروم توراسیک اوت لت، درد مفصل فک و شلی لیگامانی است. در مباحث پیشین با مشکلات رایج دیگری

درد پا در اثر ایستادن طولانی، درمان با لیزر و درای نیدلینگ

۲۷ مهر, ۱۳۹۶ - فیزیوتراپیست صادق زراعتکار - در دسته درای نیدلینگ, روش های درمانی, لیزر پرتوان فیزیوتراپی

بدون دیدگاه

درد پا در اثر ایستادن طولانی، درمان با لیزر و درای نیدلینگ ایستادن های طولانی مدت و تکرار شونده بویژه در افرادیکه به دلایل شغلی