٨٨٦٨١٧٤٦-٨٨٦٨٠٩٣٨

ContactUs@Physioaramesh.ir

کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی مرکزی برای درمان دردهای مفصلی، عضلانی، تاندونی و عصبی است. در کنار درمان درد، بازتوانی یا توانبخشی یکی از ارکان مهم کلینیک فیزیوتراپی بشمار میرود.

توانبخشی بیمار شامل بازگردانی قدرت به اندام آسیب دیده بیمار است. یکی از مهمترین اقداماتی که در کلینیک فیزیوتراپی صورت میگیرد، بازگردانی توان از دست رفته اندام است. علاوه بر اینکه درد بیمار باید درمان شود، عضو صدمه دیده باید کارکرد طبیعی خود را بدست بیاورد. این ویژگی بسیار ارزنده ای است که فیزیوتراپی را از درمانهای دیگر متمایز میکند.

کاهش درد بدون کسب مجدد توانایی و کارکرد اندام بیمار، ممکن است برای بیمار راضی کننده نباشد. یکی از اهداف مهمی که در کلینیک فیزیوتراپی دنبال میشود رساندن بیمار به سطح قبلی فعالیت های روزمره، حداکثر کارایی در ورزش و کسب استقلال فردی است.

بیماری را تصور کنید که از درد در ناحیه ای از بدن رنج میبرد، و تنها در صورتیکه درد ندارد که یا فعالیت شغلی خود را باید کنار بگذارد و در صورتیکه ورزشکار است، باید ورزش را رها کند. مسلما برای این گونه افراد صرفا درد نداشتن هدف ایده آلی نیست.

مرکز فیزیوتراپی

یک مرکز فیزیوتراپی شامل بخش هایی است که معمولا شامل چند کابین است که در آنها الکتروتراپی، منوآل تراپی، لیزر درمانی، درای نیدلینگ و ورزش درمانی است.

الکتروتراپی درمان توسط جریانهای الکتریکی است که به تشخیص فیزیوتراپیست در مواردی همچون کنترل درد، افزایش قدرت، افزایش انعطاف و دامنه حرکتی، بازآموزی عضلات و… کاربرد دارد.

منوآل تراپی یکی از شیوه های تخصصی در حیطه فیزیوتراپی است که تعریف خلاصه آن شامل تغییر و یا اصلاح بافتی است که با نیروی دست فیزیوتراپیست در بدن بیمار انجام میشود.

درای نیدلینگ نیز از جمله درمانهای اختصاصی فیزیوتراپی است که توسط سوزن های ویژه نقاط هدف در بدن تحریک میشوند که اثرات فوق العاده ای در درمان بیمار دارد.

ورزش درمانی شامل تقویت، بهبود کشش پذیری بدن و حرکات اصلاحی است که بر اساس ارزیابی به عمل آمده به بیمار ارائه میشود.

فیزیوتراپی خوب در تهران

با توجه به نوع خدمات ارائه شده در مراکز فیزیوتراپی، حضور مستمر موسس کلینیک یکی از ویژگی های مهمی است که موجب افزایش حساسیت در نحوه درمان بیمار میشود. در صورتیکه موسس کلینیک فیزیوتراپی مستقیما بر روی بیمار کار درمانی انجام دهد میتوان انتظار داست، نتیجه درمانی بدست آمده ایده آل خواهد بود.

یکی بودن موسس، مسئول فنی، ارزیابی کننده و درمانگر بیمار ویژگی مهمی در انتخاب بهترین مرکز فیزیوتراپی است. چرا که انجام ارزیابی و درمان توسط دو فرد، موجب از دست دادن بخش عظیمی از اطلاعات ارزنده از اندام بیمار میشود.

در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد، این ویژگی کاملا رعایت میشود و درمان تنها توسط موسس و مسئول فنی مرکز، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار بر روی بیمار انجام میشود.