آدرس فیزیوتراپیبلوار سعادت آباد، بالاتر از چهارراه مسجد، خیابان 30، پلاک 85
مشاوره رایگان021-88681746

کاربردهای درمانی لیزر پرتوان فیزیوتراپی

کاربردهای درمانی لیزر پرتوان فیزیوتراپی را در مقاله پیش رو بررسی خواهیم کرد. پس از آنکه با کلیات لیزر آشنا شدیم و در مقاله قبلی در مورد نحوه اثرگذاری آن بحث کردیم و تفاوتهای بین لیزر کم توان و پرتوان را بررسی کردیم، امروز با مشکلاتی که با استفاده از لیزر پرتوان قابل درمان هستند آشنا خواهیم شد.

لیزر پرتوان یکی از روشهای درمانی فوق العاده موثر در فیزیوتراپی است که یک روش بدون درد، بدون عارضه جانبی و همراه با اثرات بسیار مفید درمانی محسوب میشود. و در بسیاری از مشکلات اسکلتی-عضلانی و عصبی کاربرد دارد. بدون مقدمه به شاخصترین موارد کاربرد لیزر پرتوان میپردازیم.

آسیب های ورزشی:

آسیبهای ورزشی دیگر تنها مختص ورزشکاران حرفه ای نیست بلکه بخش بزرگی از جامعه علاقمند به داشتن یک سبک زندگی سالم که به فعالیتهای ورزشی مختلف گرایش دارند را در برمیگیرد. بدین ترتیب شمار آسیبهای ورزشی هر ساله افزایش می یابد. آسیبهایی مانند کشیدگی های عضلانی و کشیدگی رباط ها مانند ACL ، PCL و…، پارگی منیسک، پارگی و نیمه پارگی تاندونهای شانه و کرامپ های عضلانی بدنبال ورزشهای قدرتی شدید و… با امواج پرتوان لیزر به خوبی درمانپذیر هستند.

تریگر پوینت:

تریگر پوینت یا همان نقاط ماشه ای، نقاط حساس و دردناکی در عضله هستند که بطور شایعی در افراد جامعه وجود دارد. تریگر پوینت ها میتوانند مستقلا سبب ایجاد درد شده و یا اینکه یک عارضه دیگر را تشدید کنند. درد آنها بصورتهای مختلف از سوی بیماران گزارش میشود. لیزر پرتوان یک راه حل درمانی سریع و بدون درد در این ضایعه است. اثرات فتومکانیکال لیزر درمانی درد را کاهش داده و اثرات حرارتی آن سبب درمان تریگر پوینت میشود.

 
پارگی تاندونهای شانه:

معمولا در اثر وارد آمدن فشارهای روزمره به بازو، لیگامانها و تاندونهای شانه کشیده میشوند. بدنبال نیروی وارده، کشیدگی، پارگی و نیمه پارگی لیگامان ( رباط ها)، کپسول و یا تاندونهای شانه ایجاد میشود. لیزر پرتوان سبب تسریع پروسه ترمیم این بافتها میشود. لیزر پرتوان بافتهای آسیب دیده را تحریک کرده تا تبادل اکسیژن سریعتری در میتوکندری سلولها اتفاق بیفتد و درنتیجه میتوکندری، ATP بیشتری تولید کرده و روند ترمیم آغاز شود. با استفاده از لیزر پرتوان حرکات شانه -با دامنه کامل و بدون درد- بسیار سریعتر از استفاده از سایر درمانهای رایج بدست می آید.

پیچ خوردگی مچ پا:

پیچ خوردگی مچ پا یکی از شایعترین آسیبهای عضلانی اسکلتی است. نتیجه پیچ خوردگی مچ پا، درد، تورم و ناتوانی در راه رفتن است. درمان مرسوم آن شامل استراحت، کیسه یخ و ورزش درمانی بمنظور افزایش قدرت و تحرک مفصل است. لیزر پرتوان زمان ترمیم را کوتاه کرده ، درد را از بین برده و از مزمن شدن و باقی ماندن ورم در مفصل جلوگیری میکند. لیزر پرتوان التهاب را از طریق کاهش تمرکز مواد التهابی در ناحیه، درمان میکند و با بهبود تبادل اکسیژن سبب ترمیم بافتهای صدمه دیده میشود.

بیرون زدگی دیسک و کمر درد:

اکثر بیمارانی که با مشکل کمر درد مراجعه میکنند، مشکلاتی در دیسک بین مهره ای دارند. لیزر پرتوان باعث کاهش سریع درد و کمک به ترمیم و بازسازی دیسک بیرون زده میکند. لیزر پرتوان٬ درمانی بسیار موثر، غیر تهاجمی و بدون درد در این بیماران است.

درد های گردنی:

دردهای گردنی بیماران بسیاری را به کلینیکهای فیزیوتراپی میکشاند. این دردها در اثر اختلالات مختلفی ایجاد میشود که منشا آن ممکن است از گردن بوده یا از نواحی دیگری مانند شانه به سمت گردن انتشار پیدا کند. لیزر پرتوان چون قدرت نفوذ بالایی دارد، به بافتهای آسیب دیده عمقی و منشا درد یعنی مهره ها یا دیسک بین مهره ای، تریگرپوینت ها یا لیگامان (رباط ها) که در درون بدن قرار دارند و لیزرهای معمولی و سایر دستگاهها نمیتوانند به این عمق رسیده و آنها را درمان کنند میرسند. لیزر پرتوان درد را از طریق بستن مسیرهای عصبی انتقال درد کاهش داده و با افزایش انتشار خون در نواحی تحت درمان، متابولیسم و سوخت و ساز سلولها را افزایش داده و به پروسه ترمیم کمک میکند. اثرات درمانی لیزر پرتوان منجر به کاهش سریعتر درد و تسریع روند ترمیم میشود.

آرتروز زانو:

آرتروز زانو با لیزر پرتوان بخوبی درمان میشود. لیزر پرتوان در این بیماران درد و التهاب را کاهش داده و با اثرات فتوشیمیایی و فتو گرمایی در بافتهای عمقی، جریان خون و نفوذ پذیری رگ ها را افزایش داده و درنتیجه سوخت و ساز سلولی افزایش می یابد. لذا ترمیم بافتهای آسیب دیده داخل مفصلی سرعت گرفته و درد بیمار بهبود پیدا میکند.

کشیدگی عضلانی:

استرین های عضلانی و دردهای مرتبط با آن در اثر کشیدگی یا حتی پارگی های عضلات و یا تاندونها ایجاد میشوند. لیزر پرتوان از طریق ایجاد اثرات گرمایی و نیز با ایجاد اثرات فتومکانیکال در سطح سلولها باعث ساخته شدن مواد لازم برای بازسازی عضلات و بافت های همبند اطراف آنها میشود. لیزر پرتوان در مقایسه با درمانهای روتین زمان استراحت و عدم فعالیت فرد را کاهش داده و زمان بازگشت فرد به فعالیتهای روزمره و ورزشی را بشدت کاهش میدهد.

سایر مشکلاتی که با لیزر پرتوان قابل درمان هستند شامل دردهای سیاتیکی، تنیس البو یا سندروم آرنج تنیس بازان، سندروم تونل کارپال، شانه یخ زده، سردردهای گردنی و میگرنی، دردها و مشکلات مفصل فک، فلج صورت یا فلج بل، دردهای لگنی و بسیاری دیگر از ضایعات اسکلتی-عضلانی است. کلینیک فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد با بکارگیری امواج پرتوان لیزر در کنار سایر روشهای تخصصی درمانی، کوتاهترین مسیر بهبودی را ممکن ساخته است.