آدرس فیزیوتراپیبلوار سعادت آباد، بالاتر از چهارراه مسجد، خیابان 30، پلاک 85
مشاوره رایگان021-88681746

بلاگ

13 اسفند 1400

علت التهاب تاندون شانه چیست

اتهاب تاندون شانه یا تاندونیت آسیب  کوچک در تاندون بصورت پارگی ریز و میکروسکوپی است که با یک مرحله التهابی خفیف دنبال میشود. برای فهم بیشتر، کمی درباره تاندون صحبت میکنیم. تاندون بافتی است که عضله را به استخوان می چسباند. مهمترین وظیفه تاندون انتقال نیروی تولید شده توسط عضلات به استخوان است. وقتیکه عضله منقبض میشود، نیروی تولید شده میتواند حرکت ایجاد کند. این نیرو باید توسط بافت دیگری به نام تاندون به استخوان مفصل منتقل شود. اگر به هر دلیلی تاندون دچار آسیب شود در حرکت مفصل شانه اختلال ایجاد خواهد شد زیرا دیگر تاندون نیروی تولید شده را به استخوان منتقل نمیکند. تاندونیت یا همان التهاب تاندون یک بیماری بسیار شایع در بافت تاندون است که ماهیت تخریبی داشته و در بیشتر موارد علت آن خستگی بافتی بدنبال استفاده بیش از حد و انجام فعالیت مکرر است. علت روشن است، با فعالیت طولانی مدت، تاندون بدون استراحت باید به انتقال نیرو بپردازد که در دراز مدت زمینه ساز سایش و تخریب در تاندون خواهد شد.

اطلاعات بیشتر